Velkommen

Velkommen til “Gentofte Sammen”

Gentofte Sammen

“Gentofte Sammen” er et civilt initiativ, hvor Gentofte-borgerne har mulighed for at stå sammen og hjælpe hinanden i civil- og foreningslivet. “Gentofte Sammen” vil starte egne initiativer, hvor der er uopfyldte behov hos borgerne, men vil også samle de civile initiativer som allerede findes.

En civil paraply

Alle borgere kan være med til at skabe, udvikle og drive “Gentofte Sammen”.

Initiativet er en paraply for følgende bevægelser:
Gentofte Sammen mod Ungdomsdruk
Gentofte Sammen om Ukraine
Gentofte Sammen mod Børnefattigdom
Gentofte Sammen om Børnene
Gentofte Sammen om Ungelivet
Gentofte Sammen om Seniorlivet
Gentofte Sammen om Kulturen

Kontakt

For spørgsmål, initiativer, gode idéer, donationer, arbejdskraft, næstekærlighed og alt andet som vil gavne Gentofte, skriv til marie.l@rsen.net

For mere information om mig, se her eller på min hjemmeside.