Om

“Gentofte Sammen” er et civilt initiativ, hvor Gentofte-borgerne
har mulighed for at stå sammen og hjælpe hinanden i civil- og foreningslivet.
“Gentofte Sammen” vil starte egne initiativer, hvor der er uopfyldte
behov hos borgerne, men vil også samle de civile initiativer som allerede
findes.

Idéen til “Gentofte Sammen” udsprang fra tre kilder:
1. Den liberale tankegang om at forandring, så vidt det er muligt, bør skabes i
civilsamfundet og mellem mennesker.
2. I oktober 2021 stiftede jeg sammen med Kasper Heumann Kristensen, en anden
forælder i kommunen, forældre-initiativet “Gentofte Sammen mod
Ungdomsdruk”,
3. I kommunalvalgkampen 2021 brugte jeg 113 timer på at banke på borgernes døre
og mødte helt utroligt mange borgere, der gerne ville gøre noget godt og noget
for deres nærmiljø, jeg mødte uopfyldte behov og potentielle løsninger på de
behov.

Alle borgere kan være med til at skabe, udvikle og drive “Gentofte
Sammen”. Initiativet er en paraply for følgende bevægelser:
Gentofte Sammen mod Ungdomsdruk – lanceret
Gentofte Sammen om Ukraine – lanceret
Gentofte Sammen mod Børnefattigdom – på vej
Gentofte Sammen om Børnene – på vej
Gentofte Sammen om Ungelivet – på vej
Gentofte Sammen om Seniorlivet – på vej
Gentofte Sammen om Kulturen – på vej

Og potentielt mange flere bevægelser – kun fantasien, behovet, tiden og
næstekærligheden sætter grænsen.

Marts 2022, Marie Brixtofte