Gentofte Sammen

“Gentofte Sammen” er et civilt initiativ, hvor Gentofte-borgerne har mulighed for at stå sammen og hjælpe hinanden i civil- og foreningslivet. “Gentofte Sammen” vil starte egne initiativer, hvor der er uopfyldte behov hos borgerne, men vil også samle de civile initiativer som allerede findes.

Idéen til “Gentofte Sammen” udsprang fra tre kilder:
1. Den liberale tankegang om at forandring, så vidt det er muligt, bør skabes i civilsamfundet og mellem mennesker.
2. I oktober 2021 stiftede jeg sammen med Kasper Heumann Kristensen, en anden forælder i kommunen, forældre-initiativet “Gentofte Sammen mod Ungdomsdruk”,
3. I kommunalvalgkampen 2021 brugte jeg 113 timer på at banke på borgernes døre og mødte helt utroligt mange borgere, der gerne ville gøre noget godt og noget for deres nærmiljø, jeg mødte uopfyldte behov og potentielle løsninger på de behov.

Alle borgere kan være med til at skabe, udvikle og drive “Gentofte Sammen”. Initiativet er en paraply for følgende bevægelser:
Gentofte Sammen mod Ungdomsdruk – klik her
Gentofte Sammen om Ukraine – klik her
Gentofte Sammen mod Børnefattigdom – klik her
Gentofte Sammen om Børnene – på vej
Gentofte Sammen om Ungelivet – på vej
Gentofte Sammen om Seniorlivet – på vej
Gentofte Sammen om Kulturen – på vej

Og potentielt mange flere bevægelser – kun fantasien, behovet, tiden og næstekærligheden sætter grænsen.

Marts 2022, Marie Brixtofte

Villabyerne – 16 april 2022
113 timers dørbank gav Marie en idé

Radikal Online – april 2022
Vi kan skabe forandringen civilt og nedefra