Gentofte Sammen mod Ungdomsdruk

Unge i Gentofte drikker mere og tidligere end deres jævnaldrende i resten af landet. Det er vi en masse forældre, der er kede af og bekymrede over. Det var på den baggrund, at Kasper Heumann Kristensen og jeg stiftede forældre-initiativet “Gentofte Sammen mod Ungdomsdruk” i september 2021.


Vores formål er klart og tydeligt: At Gentofte ikke længere skal være Danmarksmestre i ungdomsdruk. Hjernen er først færdigudviklet, når den unge er omkring 24-25 år, og sundhedsstyrelsen anbefaler nu både at ingen unge under 18 år skal indtage alkohol, men også at man ikke bør drikke mere end 4 genstande ved samme lejlighed.

“Gentofte Sammen mod Ungdomsdruk” arbejder for at debut-alderen skal op og alkoholforbruget skal ned.

Hvordan “Gentofte Sammen mod Ungdomsdruk” startede

“Det er en tanke, jeg har haft for rigtig land tid siden, hvor jeg ville have gjort det med lattergaspatronerne” siger med-stifter Kasper Heumann Kristensen. “En dag var min kone nede i en kiosk, hvor hun hørte kiosk-manden sige til nogle unge på 13-14 år, der ville købe alkohol, at de lige skulle vente til damen var gået.” Kaspers kone tog chokeret hjem og fortalte Kasper hvad der var sket, Kasper ringede fluks til mig, og inden der var gået en time havde vi skiftet “Gentofte Sammen mod Ungdomsdruk”.

Fase 1: Klistermærker og kiosk-besøg

Lovgivningen forbyder allerede salg af alkohol til unge under 16 år. Men vi ville kigge kiosk- og butik-ejerne i øjnene og forpligte dem moralsk til altid at overholde den lov. 500 klistermærker blev trykt, og vi brugte timer på at køre rundt og snakke med salgsstederne, og sætte klistermærker op. Facebookgruppen blev skabt og inden længe kørte mange forskellige forældre rundt i Gentofte med klistermærker og et forpligtende brev.

Det er meningen at samtlige salgssteder i Gentofte skal bære klistermærket. Så har du tid, lyst og overskud – og kender du salgssteder der enten sælger til mindreårige, eller blot mangler snakken og klistermærket, så skriv til Kasper.

Fase 2: Startpakke/Grundskole

Island stod for 30 år siden med lignende alkoholforbrugsmønster blandt de unge og udarbejdede et program (Planet Youth), som har haft en overbevisende effekt og som nu anvendes i mere end 50 lande, hvor alkoholforbruget er faldet. En af de centrale erkendelser var at 16-17-årige ikke skal kunne det samme som 18-årige, og en anden at forældres samvær med og grænsesætning for deres børn er essentiel.

En ny undersøgelse viser at kun 14 procent af forældre til børn i alderen 13 til 17 år taler med deres børns venners forældre og laver aftaler med vennernes forældre om, hvornår og hvor meget alkohol børnene må drikke. Det er på trods af, at undersøgelser viser, at unge drikker mindre, hvis forældrene blander sig, laver aftaler og viser generel interesse for de unges alkoholforbrug.

Startpakke/Grundskole er et dokument, som oplyser om alkohol, unge og alkohol, unge og alkohol i Gentofte og konkret beskriver hvad forældre, unge og skoler kan gøre, hvilke emner de bør tale om og hvilke aftaler de kan lave med hinanden, både på tværs af forældrene og sammen med børnene. Drømmen er at alkohol ikke forbliver en del af Gentoftes folke- og privatskoler. Startpakke/Grundskole tilbydes gratis til alle 6./7. klasser – og er i afprøvningsfasen.

Startpakken kan downloades her [fra midt april 2022].

Fase 3: Startpakke/Videregående uddannelser

Alkoholindtagelsen tager voldsomt fart på ungdomsuddannelserne og universiteterne og mange af de unge selv, synes heller ikke selv, at binge-drinking er optimalt.

Startpakken til videregående uddannelser udarbejdes når Fase 2 er i gang, men er inspireret af modellen om Ansvarlig Udskænkning, Silkeborg Gymnasium samt Silkeborg Forældreforening.

Artikler om initiativet

Berlingske d. 29 december 2021
Forældre i Gentofte er gået sammen om at knække unges rekordhøje alkoholforbrug

Villabyerne d. 27 oktober 2021
Privat initiativ skal bremse unges drukvaner

Baggrundsviden: Danmark, unge og druk

Danmark er det land i Europa, der har det største alkoholforbrug blandt unge. Vi drikker tidligere og langt mere usundt end i de fleste øvrige europæiske lande. Det høje forbrug skyldes først og fremmest at børn og unges alkoholkultur er en beruselseskultur, hvor man drikker for at blive fuld (”binge-drinking”) og for at tilhøre fællesskabet. Som det fremgår af figuren nedenfor, afviger danske 15-åriges alkoholvaner markant fra øvrige unge europæeres vaner. Så meget, at det er svært at undlade at forholde sig til.

Hver måned er der i gennemsnit en ung, der mister livet pga. alkohol, gennem ulykker eller forgiftning. Mange oplever også uønsket seksuelt samvær og vold, konflikter med forældre og problemer med at passe sin skole. Risikoen for at få kroniske alkoholproblemer øges med en faktor 4, når man starter med at drikke tidligt.

Fuldskab (definered som forgiftning med opkast, black out, besvimmelse mm) inden for de seneste 30 dage. (Landets salgsaldersgrænse er indikeret for enden af hver kolonne).

Debutalderen er steget gennem de sidste årtier, men er stagneret siden 2014, hvor andelen af 15-16-årige, der drikker på ugentlig basis, desværre også er steget. I 15-16-årsalderen er hjernen 8-10 år fra at være færdigdannet og især evnen til at risikovurdere er underudviklet.

Alkohol er dog også et nemt stof til at mindske generthed og øge evnen til socialt samvær, så vi skylder at sætte nogle regler og muligheder, hvor vi ikke kun forbyder, men også viser vejen til en anden måde at feste og være sammen på.


Relevant litteratur

Unges alkoholkultur – et bidrag til debatten. 2019

The European Schoool survey Project on Alcohol and Other Drugs. 2015

Dit barns festkultur – sæt rammer for tobak, alkohol og stoffer. 2011

Fakta om unges alkoholforbrug. 2019

Ansvarlig Udskænkning. 2021