Gentofte Sammen om Seniorlivet

Initiativet har til formål at mindske ensomheden og højre trivslen blandt Gentoftes senior-borgere.

I dag venter Gentoftes seniorer i op til 3 år på at komme i ældreklubber, pga. lokale-mangel. “Gentofte Sammen om Seniorlivet” vil sørge for at alle senior-borgere får mulighed for at danne fællesskaber og forsamle sig.

I dag er mange senior-borgere isolerede, pga. omlagte busruter og manglende mulighed for Flex-trafik i Gentofte Kommune. “Gentofte Sammen om Seniorlivet” vil etablere civile køre-ordninger, så vores ældre borgere ikke skal være isolerede og kan deltage frit og ubesværet i fællesskaber og vores rige kulturliv.

Initiativet er under udarbejdelse, og der er meget mere vi kan gøre for vores senior-borgere.