Gentofte Sammen om Børnene

“Gentofte Sammen om Børnene” er under udarbejdelse, men vil fokusere på forældrekurser, diagnoser (og miljøer så man undgår disse) og på alle de børn i Gentofte som har skolevægring og mistrivsel.

Højtbegavede børn

Initiativet vil også fokusere på højt begavede børn, også kaldet børn med særlige forudsætninger. Disse børn er overrepræsenteret i Gentofte Kommune og statistikken er desværre dårlig: 40% mistrives hvis ikke det bliver opdaget. Mange højtbegavede børn når at få en hel barndom og måske også ungdom med mistrivsel uden at forældre og lærere aner at de er højt begavede.

Psykolog Ole Kyed har samlet 25 karaktertræk, der passer på højt begavede børn. Hvis mindst 20 af dem passer på dit barn, er han eller hun sandsynligvis højt begavet. Testen kan bruges på børn fra 2 år: 1. Er forud for andre børn på samme alder. 2. Har fået et tydeligt sprog meget tidligt. 3. Foretrækker voksne frem for andre børn. 4. Kan virke meget følsom og sensitiv. 5. Er ekstremt nysgerrig. 6. Har vilde, skøre ideer og er åben for dine ideer. 7. Kan fokusere og være vedholdende. 8. Ser detaljer i alt og spørger til dem. 9. Er meget målrettet. 10. Har en begrebsverden forud for sin alder – bekymrer sig fx om krig og død. 11. Klarer sig godt uden at arbejde hårdt for det. 12. Er akademisk orienteret – lærer tal og bogstaver af sig selv, ofte meget tidligt. 13. Diskuterer i detaljer og er omstændelig. 14. Viser stærke holdninger og synspunkter. 15. Er intens – virker opmærksomheds- og kontaktkrævende. 16. Tænker abstrakt – kan udlede essensen af en voksensamtale. 17. Skaber nyt frem for at kopiere. 18. Holder af at lære – vil hele tiden vide mere. 19. Bearbejder information, vil vide ’hvorfor’. 20. Gætter godt – kan ofte intuitivt svare på spørgsmål og løse opgaver. 21. Husker godt – ved for eksempel, hvor du lagde nøglerne i går. 22. Trives med kompleksitet og ser sammenhænge. 23. Er ivrigt observerende – målrettet og intens nysgerrig. 24. Er meget selvkritisk – grænsende til det perfektionistiske. 25. Kan have det svært med social interaktion med jævnaldrende børn.