Gentofte Sammen

“Gentofte Sammen” er et civilt initiativ, hvor Gentofte-borgerne har mulighed for at stå sammen og hjælpe hinanden i civil- og foreningslivet. “Gentofte Sammen” vil starte egne initiativer, hvor der er uopfyldte behov hos borgerne, men vil også samle de civile initiativer som allerede findes.